top of page

:מנוי לתוכי

מנוי לתוכי הינו מנוי יחודי המותאם לצורכי התוכי שלך.

המנוי כולל בדיקה שנתית במרפאה,

בדיקה שנתית לכלמידיה (דררת) במעבדה חיצונית,

קיצוף כנפיים וציפורניים פעמיים בשנה.

טיפול שנתי מניעתי נגד טפילים.

המנוי נותן הנחות משמעותיות על בדיקה,פרוצדורות וטיפולים במרפאה ועל טיפולים מונעים ומוצרים. פרטים נוספים במרכז וטרינרי ענבר.

bottom of page