top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר ענבר רזון

רגישות כלבים לתרופה לתולעת הפארק ועוד

רגישות לתרופה לתולעת הפארק לכלבים ועוד: MDR1


Mהוא גן שיש לו חשיבות בהכנסה והוצאה של תרופות מהתאים, בעיקר במח. ישנם כלבים שיש ל MDR1

להם מוטציה בגן הזה ולכן תרופות מסוימות עלולות להצטבר אצלם בתאים במח ולגרום לפגיעה וסימנים עיצביים ואפילו למוות.


התרופה העיקרית שקיימת רגישות אליה היא התרופה שאנו מזריקים פעם בחודשיים כנגד תולעת הפארק ותרופה דומה לה שניתנת נגד טפילים שונים, בעיקר בעור.


אך כלבים שיש להם מוטציה בגן רגישים לא רק לתרופה לתולעת הפארק אלא לעוד מגוון לא קטן של תרופות שונות ומכאן החשיבות בבירור קיום מוטציה זו.


את המוטציה אנחנו רואים בעיקר בגזעי רועים כשהרגישים בניהם הם הקולי, הויפט והרועה האוסטרלי.

להלן הרשימה המדויקת:


Australian Shepherd, Miniature Australian Shepherds, Border Collie, Collie, English Shepherd, German Shepherd, Herding Breed Cross, Long-haired Whippet, McNab Sheep Dog, Old English Sheepdog , Shetland Sheepdog , Silken Wind-hound and mixed-breeds with any of the above in

their background


אך שימו לב! גם כלבים במעורבים עם הגזעים הללו עלולים להיות רגישים ( אם כי פחותה).

ובנוסף,המוטציה יכולה אף להופיע ב4% מהחתולים!


קימות שתי אפשרויות למוטציה בגן:

במידה ולשני ההורים יש את המוטציה גור הכלב עלול להיות רגיש יותר ועימו צריך להיזהר מאוד (הומוזיגוט)

במידה ולהורה אחד בלבד היתה את המוטציה ישנה גם כן רגישות לתרופות, אבל פחותה.


איך נאבחן –

אם קיים חשש שלכלב עלולה להיות מוטציה בגן, ניתן לשלוח בדיקה למעבדה ולברר אם קיימת רגישות.


במידה והכלב נמצא רגיש לתרופה לתולעת הפארק ישנם מספר תחליפים שניתן במקום הזריקות הקבועות (אמפולות או כדורים ספציפיים).

בהתאם לרגישות נדע כמה להיות זהירים בעת טיפול ומתן לתרופות לכלבים/חתולים אלו במרפאה.


לכל שאלה בנושא ניתן לפנות למרכז וטרינרי ענבר

123 צפיות0 תגובות

댓글


bottom of page