top of page

:מנוי לחתול בוגר

מנוי לחתול בוגר כולל חיסון מרובע שנתי, חיסון כלבת (לחתול שיוצא החוצה), תילוע שנתי .

המנוי נותן הנחות משמעותיות על בדיקה,פרוצדורות וטיפולים במרפאה ועל טיפולים מונעים ומוצרים. פרטים נוספים במרכז וטרינרי ענבר.

מנוי לחתול צעיר (גור עד גיל שנה):

מנוי לחתול צעיר כולל 3 חיסוני מרובע (תלוי בגיל הגור) , חיסון כלבת(לחתולים שיוצאים החוצה, לא כולל שבב), טיפול כפול נגד תולעים.

המנוי נותן הנחות משמעותיות על בדיקה,פרוצדורות וטיפולים במרפאה ועל טיפולים מונעים ומוצרים. פרטים נוספים במרכז וטרינרי ענבר.

bottom of page