top of page

:מנוי לכלב בוגר

 

מנוי לכלב בוגר כולל  חיסון מתומן, חיסון כלבת (לא כולל אגרת עיריה) , טיפול נגד תולעים

6 זריקות מונעות נגד תולעת הפארק.

המנוי נותן הנחות משמעותיות על בדיקה,פרוצדורות וטיפולים במרפאה ועל טיפולים מונעים ומוצרים. פרטים נוספים במרכז וטרינרי ענבר.

מנוי לכלב צעיר (גור עד גיל שנה) :

מנוי לכלב צעיר כולל 3 חיסונים מתומן, חיסון כלבת (לא כולל אגרת עיריה ושבב) , טיפול כפול נגד תולעים,

5 זריקות מונעות נגד תולעת הפארק (כל חודשיים).

המנוי נותן הנחות משמעותיות על בדיקה,פרוצדורות וטיפולים במרפאה ועל טיפולים מונעים ומוצרים. פרטים נוספים

במרכז וטרינרי ענבר.

bottom of page